بایگانی برچسب: s

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت… pdf یا word

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت...

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت…

چكيده:
ازآنجایی‌که ساز­ه­های زیادی در مناطق متراکم شهری ساخته می­شوند، نیاز فزاینده­ای به ساختن ساختمان­ها و سازه­­های ژئوتکنیکی بر روی خاک­های رسی نرم به وجود آمده است. خاک­های رسی معمولاً تغییرشکل خزشی قابل‌توجهی از خود نشان می­دهند. اگرچه پژوهش­های زیادی در رابطه با رفتار خزشی رس طبیعی انجام شده است، هنوز سؤال‌های زیادی درباره­ی این پدیده وجود دارد. حتی امروز نیز پیش­بینی تغییرشکل وابسته به زمان…