بایگانی دسته: زمین شناسی

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشتههای معدنی در مجموعه افیولیتی سبزواشاهرود…

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشتههای معدنی در مجموعه افیولیتی سبزواشاهرود...

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشتههای معدنی در مجموعه افیولیتی سبزواشاهرود…

چکیده
منطقه فرومددر منتهی­الیه شرق استان سمنان واقع شده است. ورقه زمين شناسى فرومد با مختصات ´30 ˚۵۶-´00 ˚۵۷ طول هاي خاوري و´30 ˚۳۶-´00˚۳۷ عرض­هاى شمالي در باختر شهرستان سبزوار جاى دارد. نتایج مطالعات کانی­شناسی با استفاده از روش آنالیز الکترون میکروپروب (EPMA) بر روی کانی­های اسپینل­کروم­دار و سیلیکات­های میزبان توده اولترامافیکی فرومد نشان می­دهند که اولیوین با منیزیم بالا (Fo66-99) اورتوپیروکسن با منیزیم بالا و آلومینیوم…

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)…

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع 50 کیلومتری)...

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)…

چکیده
زمین­شیمی شهری نیز به بررسی نابه هنجاری­های ناشی از افزایش غلظت آلاینده­ها در محیط شهری و تاثیر این مسئله بر تندرستی ساکنین شهرها می­پردازد.در این مطالعه غلظت برخی از فلزات سنگین و نیز ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs)، در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان اندازه­گیری شد.نتایج تحلیل تجزیه شیمیایی نشان داد، غلظت بالای فلزات سنگین به عواملی همچون ترافیک، سایش قطعات مختلف اتومبیل( بدنه، لنت ترمز، تایر و غیره)، فرسایش سطح جاده،…

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک نسوز منطقه آباده، فارس…

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک نسوز منطقه آباده، فارس...

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک نسوز منطقه آباده، فارس…

چکیده
کانسار رس زیتون با مختصات´30° 52 طول شرقی و ´29° 31 عرض شمالی در ۳۰ کیلومتری شمال­شرقی شهرستان آباده در استان فارس واقع شده است. این منطقه بخش جنوبی ایران مرکزی بوده و کمربند شهررضا- آباده- همبست را در برمی­گیرد. کمربند مذکور عمدتا از سنگهای پرمین و تریاس با روند شمال غرب و جنوب شرق تشکیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی زمین­شناسی، کانی­شناختی، زمین­شیمی، ژنز و کاربرد صنعتی کانسار رسی زیتون و مقایسه آن با کانسارهای مهم…

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن…

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن...

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱۴
فصل اول : کلیات ۱۶
۱٫۱٫ مقدمه ۱۷
۱٫۲٫ضرورت اجرا ۱۸
۱٫۳٫هدف ۱۹
۱٫۴٫تعریف نفوذپذیری ۲۰
۱٫۵٫عوامل مؤثر در میزان نفوذپذیری ۲۱
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده ۲۷
فصل سوم : ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه ۳۳
۳٫۱٫مقدمه ۳۴
۳٫۲٫ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه ۳۴
۳٫۲٫۱٫فیزیوگرافی حوضه ۳۴
۳٫۲٫۲٫ویژگی‌های اقلیمی حوضه ۳۶
۳٫۲٫۳٫ویژگی‌های پوشش گیاهی حوضه ۳۷
۳٫۲٫۴٫ویژگی‌های خاک‌شناسی حوضه ۳۸
۳٫۲٫۴٫۱٫رژیم رطوبتی خاک ۳۸
۳٫۲٫۴٫۲٫رژیم حرارتی خاک…

استفاده از داده استر در تحلیل ارتباط سنگ شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس…

استفاده از داده استر در تحلیل ارتباط سنگ شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس...

استفاده از داده استر در تحلیل ارتباط سنگ شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس…

چکیده
در این تحقیق به منظور تحلیل سنگ­شناختی و پتانسیل­یابی معدنی گنبد­نمکی دهکویه جنوب استان فارس از باند­های مرئی– فروسرخ نزدیک (VNIR) و فروسرخ موج کوتاه (SWIR) داده L1B سنجنده استر استفاده شده است. گنبد نمکی دهکویه در ۲۷ کیلومتری شمال شرق لار واقع است. در ابتدا با پیش پردازش تصحیح جوی میانگین بازتاب نسبی داخلی (IARR) خطای موجود در تصویر برطرف شد. سپس با اجرای الگوریتم تصویر­ پایه تحلیل مولفه اصلی (PCA) بر روی داده­های خام شناخت کلی از…

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا …

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا ...

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا …

فهرست مطالب
پیشگفتا ر۱
مقدمه۲
فصل اول : کلیات۴
۱-۱-معرفی منطقه مورد مطالعه۴
۱-۲- موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه۵
۱-۳-راه های دسترسی به برش مورد مطالعه۷
۱-۴- وضعیت توپوگرافی و زمين ريخت شناسي ناحیه مورد مطالعه۸
۱-۵- آب و هوای منطقه مورد مطالعه۸
۱-۶- نوع پوشش منطقه۸
۱-۷- ویژگیهای خاص منطقه مورد مطالعه۹
۱-۸-مراحل وچگونگی انجام کار۱۱
فصل دوم: چینه شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه۱۵
۲-۱- خلاصه ای از چینه شناسی منطقه دهملا۱۵
۲-۲- شرح واحدهای…

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها …

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه 1:25000 مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها ...

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها …

چکیده
ناحيـه‌ي مورد مطالـعه در برگه‌ي ۱:۱۰۰۰۰۰ مشگيـن‌شهـر با طول خاوري °48- َ۳۰ °47 و عـرض شمـالي َ۳۰ °38-°38 در استان اردبيل به فاصله‌ 12 كيلومتري جنوب غربي شهرستان مشگين‌شهر و ۵/۱ كيلومتري جنوب غرب آغ‌بولاغ واقع شده است. به لحاظ زمين شناسي در اين محدوده واحدهاي ولكانيكي با تركيب آندزيت تا تراكي آندزيت، واحد‌هاي نفوذي با تركيب مونزونيت، كوارتز مونزونيت و واحدهاي كواترنر حضور دارند. شبكه‌ي نمونه‌برداري با چگالي ۶ نمونه در…

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر…

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس  روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر...

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر…

چکیده
کانسار ده معدن در ۲۲۶ کیلومتری جنوب غربی شهرستان شهرکرد مركز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. قدیمی­ترینسنگ­هايمنطقهمربوطبهسري هرمز با سن کامبرین زیریناستکهبر رويآنسازندهاي باروت (کامبرین زیرین)،زاگون (کامبرین زیرین)،لالون (کامبرین میانی)،میلا (کامبرین پسین – اردویسین)،فراقان (پرمین) ودالان (پرمین) در زون زاگرس مرتفع رخنمون دارند.ماده معدنیبه صورترگه،رگچه درسنگميزبانکربناته و شیل سازند باروت با سن کامبرین زیرین…

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان ..

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های  زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان ..

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان ..

چکیده
معدن بزرگ در ۵/۷ کیلومتری شمال­خاور عباس­آباد ( استان سمنان) و در مختصات جغرافیایی ۰۰ ’27 56 طول خاوری و ۰۰ ’25 36 عرض شمالی واقع شده است. از دیدگاه پهنه­های رسوبی -ساختاری، و بر اساس تقسیم بندی نبوی این منطقه در بخش شمالی زون ایران مرکزی واقع شده است. کانی­سازی مس در کانسار معدن بزرگ در ارتباط با گسل­ها می­باشد. به طور کلی دو مجموعه واحد سنگی در این کانسار، یکی مجموعه زیرین یا کهن­تر بارخساره آتشفشانی–آذرآواری و دیگری…

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران…

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران  در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران...

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول-کلیات و مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- تبخيري ها۳
۱-۲-۱- مجموعه کاني هاي دريايي۴
۱-۲-۲- انيدريت-ژيپس و آبزدايي۵
۱-۲-۳- دياژنز تبخيري ها۷
۱-۲-۴- محيط رسوبي تبخيري ها۷
۱-۳- پوش سنگ۹
۱-۳-۱- مكانيسم پوشش۱۰
۱-۳-۲- تأثير هيدروديناميك۱۱
۱-۳-۳- ليتولوژي۱۱
۱-۳-۴- انعطاف پذيري۱۲
۱-۳-۵- ضخامت۱۳
۱-۳-۶- تداوم جانبي۱۳
۱-۳-۷- خواص موئينه۱۴
۱-۳-۸- انتشار هيدروكربن در پوش سنگ۱۴
۱-۳-۹- عمق تدفين در پوش سنگ۱۴
۱-۳-۱۰- موقعيت رسوبي درپوش سنگ ها۱۵
۱-۴- موقعيت و…