یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول… pdf یا word

یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول...

یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول…

چکیده
از جمله اقدامات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین، سعی در ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه می باشد، که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و یا تغییری که در یک یا چند حلقه زنجیره ایجاد می شود،در سایر حلقه ها مشخص بشوند.کیفیت محصول یک بعد مهم عملکرد عملیاتی در مدیریتزنجیره تأمین می باشد. بنابراین باید به توسعه فعالیت های مشترک بین صاحبان کارخانه ها، تأمین کنندگان و مشتریان ، که کارخانه ها را قادر می سازد باهم کار کنند و کیفیت محصولاتشان را…

دیدگاهتان را بنویسید