پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت … pdf یا word

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت ...

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت …

چکیده
مدیریت زنجیره تامین(SCM) شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCM شامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می…

دیدگاهتان را بنویسید