معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)… pdf یا word

معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)...

معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)…

چکیده:
فهم و درک معانی و مفاهیم آیات و سور قرآن کریم متوقف بر فهم و درک صحیح اجزاء کوچکتر قرآن کریم یعنی واژگان و کلمات آن است. هرچند به نظر می­رسد دست یافتن به معانی واژگان قرآن کریم با کمک گرفتن از منابع لغوی امکان­پذیر باشد اما با پرداختن به روایات و جستجوی معانی و مفاهیم واژگان قرآن در آن­ها می­توان معانی کامل­تر و وسیعتری از آیات قرآن در یافت کرد که با تکیة صرف به ادبیات و لغت عربی رسیدن به این معانی و حقایق امکان­پذیر…

دیدگاهتان را بنویسید