مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

چکیده
کبد نقش مهمی را در تنظیم فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک بدن ایفا می کند. شواهد نشان داده­اند که اشکال مختلف آسیب کبدی می توانند توسط تشکیل رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو متعاقب، ایجاد شوند. همچنین، آهن اضافی در بدن با اثرات توکسیک مرتبط بوده و سلامتی را به مخاطره می اندازد. زنجبیل گیاهی چند ساله از خانواده Zingiberaceae می­باشد که از دوران باستان در کشورهای چین، هند و یونان جهت درمان انواع بیماری های معده و تومورها استفاده می­شده…

دیدگاهتان را بنویسید