مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده: …. ۱ مقدمه: .. ۲ فصل اول: كليات تحقيق۱-۱- مقدمه ….. ۴۱-۲- بيان مسأله ….. ۵۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق … ۷۱-۴- اهداف تحقيق …. ۸۱-۵- چارچوب نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… ۹۱-۶- فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۷- روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۸- قلمرو تحقيق…

دیدگاهتان را بنویسید