مدلی برای حداقل کردن هزینه های بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک… pdf یا word

مدلی برای حداقل کردن هزینه های بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک...

مدلی برای حداقل کردن هزینه های بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک…

چكيده
در سال های اخیر با رشد و شکوفایی تکنولوژی از جمله اینترنت، انقلاب عظیمی در روند مبادلات و کسب و کار رخ داده است. جهان با چهره جدیدی از مبادلات و تجارت یعنی کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک آشنا شده است. از الزامات و مقدمات پیشرفت این نوع تجارت، ارتقا و ساماندهی بانکداری الکترونیک می­باشد. بی شک ارتقا و پیشرفت سامانه بانکداری الکترونیک، موجب تسهیل روند مبادلات و تجارت الکترونیک خواهد شد.در این تحقیق یک مدل ریاضی که بهبود یافته…

دیدگاهتان را بنویسید