محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده….. pdf یا word

محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده.....

محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده…..

 چکیده:
یکی از فضایل اخلاقی که سلامت جسمی، روحی وآرامش و امنیت خانواده را تضمین می کند و صعود به کمالات معنوی و قرب الی الله را میسور و زمینه های آلودگی روح وروان و سقوط خانواده را ازبین می برد، محبت است.
محبت ازکارکردهای شناخت است و تا انسان به چیزی شناخت پیدا نکند نسبت به او حب و بغضی پیدانمی کند. امام صادق (ع)می فرمابد: «الحُبُّ فرعُ المعرفه» وشناخت حقیقی محقق نمی شود مگر اینکه انسان نسبت به مبانی، عوامل و موانع محبت نگرشی صحیح…

دیدگاهتان را بنویسید