غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی…. pdf یا word

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی....

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی….

چکیده:
برخی ویژگی‌های اخلاقی وجود دارد که هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه منفی. یکی از این ویژگی‌ها غرور است. غرور از نظر فیلسوفان اسلامی، اغلب به عنوان رذیلت اخلاقی و گناه دینی محسوب می‌شود. فیلسوفان اسلامی، معمولاً غرور را به معنای آرامش نفس به آنچه موافق هوی و هوس باشد بیان کرده‌اند، اما برخی از آن‌ها مانند ابن مسکویه غرور را در معنای مثبت «کبَر نفس» بیان کرده‌اند. فیلسوفان غربی نیز به تبع دیدگاه اخلاقی یا دینی خود،…

دیدگاهتان را بنویسید