عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات…. pdf یا word

عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات....

عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات….

چکيده:
آينده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بينند، جز ويرانه ای نيست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پايان تاريخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعاليم دين اسلام بر اين اعتقاد که در پايان تاريخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نمايد و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. اين عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست.در اين تحقيق سعی شده براساس تبيين…

دیدگاهتان را بنویسید