شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم (GIS) اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه ۲ شهرداری تهران pdf یا word

شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم (GIS) اطلاعات جغرافیایی  مطالعه موردی: جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران

شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم (GIS) اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه ۲ شهرداری تهران

  فصل اول :

کلیات تحقیق

  1- 1- طرح مسئله
به دلیل ویژگی­های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، میزان یا نرخ بزهکاری بیشتری دارند؛ و به عکس، برخی از فضاها مانع و بازدارنده ارتکاب جرایم در درون خود هستند. از طرفی نیز به تحقیق ثابت شده است که مجرمان در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب­های منطقی می­زنند و به دنبال ساده­ترین، کم­خطرترین و مناسب­ترین فرصت­ها و شرایط مکانی و زمانی برای ارتکاب جرم هستند (کلانتری، ۱۳۸۰:…

دیدگاهتان را بنویسید