شبهه ابن‌کمّونه؛ پیشینه و تحلیل پاسخ‌ها….. pdf یا word

شبهه ابن‌کمّونه؛  پیشینه و تحلیل پاسخ‌ها.....

شبهه ابن‌کمّونه؛ پیشینه و تحلیل پاسخ‌ها…..

چکیده:
آنچه در این نوشتار مورد تحقیق قرار گرفته، بررسی شبهه ایست منسوب به ابن‌کمّونه که در لسان فلاسفۀ آن زمان به عنوان یک معمای پیچیده و چالشی جدّی برای برهان‌های توحید واجب الوجود مطرح شده است. شبهه، دارای ریشه ای مشترک در میان اعتقاد مغان ایرانی به ثنویت و اصالت وجود در نزد حکماء مشاء است. ابن‌کمّونه شبهه خود را از نارسایی‌هایی که در میان این دو اعتقاد فلسفی وجود داشته، مطرح کرده است. تلاش این رساله بر آن بوده تا اعتقاد همۀ…

دیدگاهتان را بنویسید