رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه و کلیات…۱
۱-۱ مقدمه.. ۲
۱-۲ بیان مسأله……۳
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق… ۴
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵
۱-۵ فرضیه­های تحقیق.. ۶
۱-۶ پیش­فرض تحقیق….۶
۱-۷ محدوده تحقیق..۶
۱-۸ تعاریف مفهومی متغیرها.. ۷
فصل دوم – مباني نظري و مرور پيشينه…۸
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲ آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۳ مدرسه…..

دیدگاهتان را بنویسید