جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان…. pdf یا word

جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان....

جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان….

چکیده
به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قراءات و تاثیراتی که می­تواند در روش، گرایش و یا برداشت تفسیری مفسر قرآن کریم داشته باشد، این رساله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به اهداف این پایان نامه که در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق است، دست یابد. به طور خلاصه؛ شناسایی ملاک و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی، جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان از جمله اهداف تحقیق به شمار…

دیدگاهتان را بنویسید