تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده …ضفصل اول : کلیات تحقیقمقدمه..۲۱-۱-بیان مساله تحقیق ..۳۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۴۱-۳ -اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۳-۱-اهداف علمي…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱-۳-۲-اهداف…

دیدگاهتان را بنویسید