تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8… pdf یا word

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8...

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8…

چکیده
نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد فعالیت­های کلان دارد. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می­شود، در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت…

دیدگاهتان را بنویسید