تاثیر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آراء استاد مطهری…. pdf یا word

تاثیر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آراء استاد مطهری....

تاثیر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آراء استاد مطهری….

 چکیده
یکی از مهم ترین مسائلی که در میان اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی می توان مورد بررسی قرار داد تاثیر و تاثّری است که در مبانی و مسائل، در تفکرات و اندیشه های هم داشته اند. در این بین فیلسوفان و اندیشمندانی هستند که در دیگر متفکران بعد از خود تاثیر به سزایی داشته اند. این مسئله در آنجا اهمیت پیدا می کند که می توان در بین جریان های متعدد فکری، یک جریان حاکم و تاثیرگذار را شناخت و تمامی تفکرات دیگر اندیشمندان را بر اساس آن مبانی تحلیل و…

دیدگاهتان را بنویسید