تأثیر انسان شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی….. pdf یا word

تأثیر انسان شناسی بر اخلاق  از دیدگاه امام خمینی.....

تأثیر انسان شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی…..

چکيده
ارتباط بین انسان‌شناسی و اخلاق از جمله مباحثی است که غالبا اندیشمندان حوزه اخلاق به آن نپرداخته یا به گونه‌ای روشن در مورد آن سخن نگفته‌اند.از آنجا که هم اخلاق و هم انسان‌شناسی به عنوان دو موضوع نسبتا وسیع در حوزه مطالعات مربوط به نفس انسان هستند، قطعا ارتباط وثیقی را بین آن‌ها می‌توان یافت.امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندانی هستند که در آثار خود به این دو حوزه پرداخته‌اند و شناخت انسان از مباحث بنیادی در نظر ایشان…

دیدگاهتان را بنویسید