بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی …. pdf یا word

بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی ....

بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی ….

چکیده
شاهنامه مدحی، شاهنامه­ای است که در نیمه‌ی اول سده هفدهم میلادی توسط هنرمندان عثمانی تهیه شده است. معرفی این کتاب و بررسی نگاره‌های آن از سه جهت حائز اهمیت است: اول، ضرورت بررسی نگارگری عثمانی، دوم ترجمه‌ای است از شاهنامه فردوسی و سوم، استفاده از رسم‌الخط عربی.
برای مطالعه‌ی این کتاب از سایت کتابخانه‌ی دانشگاه اوپسالا در سوئد استفاده شده است و با جمع‌آوری اطلاعات در مورد ارتباطات ایران و عثمانی به لحاظ ادبی و هنری…

دیدگاهتان را بنویسید