بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان…. pdf یا word

بررسی وضعیت سیاسی  اجتماعی  شیعیان جمهوری آذربایجان....

بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان….

 چکیده
جمهوری آذربایجان که به لحاظ درصد جمعیت، دومین کشور شیعه جهان اسلام می باشد، تحولات سیاسی- اجتماعی جهانی باعث شده است تا شیعیان این کشور روز بروز بر تحرکات سیاسی، اجتماعی خود در مسائل مختلف داخلی و بین المللی بیافزایند. موقعیت راهبردی ، رشد اسلام گرایی و ایران گرایی، خلاء اعتقادی و فرهنگی و آموزه های شیعی ، توجه محافل صهیونیستی و غربی و رشد فعالیتهای پان ترکیستی، انجام مطالعات در یک حوزه شیعی با قلمرو سیاسی مشخص و با روشهای جامعه…

دیدگاهتان را بنویسید