بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها… pdf یا word

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها...

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها…

چکیده
سیستم­های کش­بستی[۱] نوع جدیدی از سازه­های فضاکار هستند که به دلیل وزن کم، قابلیتگسترش­پذیری[۲]، سادگی تنظیم کردن اعضا[۳]، تکرار پذیری بالا[۴]، مقیاس­پذیر بودن[۵] و داشتن درجه نامعینی استاتیکی بالا امروزه مورد توجه مهندسان قرار گرفته­اند. در تعریف این سیستم­ها باید گفت که یک سیستمکش­بستی متشکل است از هر مجموعه­ی دلخواهی از اعضای کششی که به یک بافتار کش­بستی اعضای فشاری متصل شده باشد و بافتار کش­بستی بافتاری است که…

دیدگاهتان را بنویسید