بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار…. pdf یا word

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار....

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار….

 فصل اول
 1-1-مقدمه
اقلیم[۱]، سیستم[۲] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب وهوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، ۱۳۹۲). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[۳] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به وقوع می­پیوندد. تأثیر فعالیت­های بشری سبب تشدید اثرات…

دیدگاهتان را بنویسید