بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 «فهرست مطالب »
فصل اول : کلیات تحقیق
چكيده……۱
۱-۱ مقدمه ..۳
۲-۱ بیان مسئله ..۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۵-۱ مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۹
۶-۱ سئوالات تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید