بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

چکیده
جکوی دم پخ بدریاگای،تراتوسینکوس بدریاگای[۱]متعلق به خانواده جکونیده[۲]، شب فعال بوده و زیستگاه اصلی آن در ایران در استان­های سیستان و بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران و یزد می­باشد. در این مطالعه که از ۱۵ فروردین تا ۱۵شهریور۱۳۹۲ روی خصوصیات زیستی این گونه دراستان سمنان انجام شد، حدود ۱۵ نمونه از ۴ ایستگاه در روستاهای حسن آباد، علیان، صالح آبادو یزدان­آباد واقع در جنوب شهرستان دامغان به منظور مطالعات مورفومتریک و مریستیک با استفاده…

دیدگاهتان را بنویسید