بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی خونرسانی مجدد در رت های نر بیهوش شده

بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی خونرسانی مجدد در رت های  نر بیهوش شده

بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی خونرسانی مجدد در رت های نر بیهوش شده

فصل اول
الف)مقدمه
بر اساس مطالعاتي كه تا كنون انجام شده، مشخص گردیده است كه يكي از عوامل ايجاد كننده نارسايي حاد كليوي (ARF)[1]، ايسكمي مي باشد.اگر ايسكمي به مدت كافي ادامه يابد سبب ايجاد آسيب در توبول هاي كلیوي مي شود كه حاصل آن ايجاد اختلال در عملكرد دفعي نفرون ها ، توانايي تغليظ كنندگي اداري كليه ، ايجاد التهاب و آسيب به سلولهاي اندوتليالي عروق اطرف توبول هاي ناحيه خارجي مدولا مي باشد. در نتيجه كاهش جريان خون و احتقان در اين ناحيه از كليه…

دیدگاهتان را بنویسید