بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن  GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

چکیده
مقدمه:سرطان معده شایع ترین سرطان در کشورهای آسیاییمحسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در ایران نیز به عنوان شایع ترین و اولین علت مرگ و میر به دلیل سرطان در میان مردان و دومین علت مرگ و میر در میان زنان است. یکی از عواملی که با سرطان معده ارتباط دارد، تغییر در ترکیب موکوس معده است که سطح…

دیدگاهتان را بنویسید