بررسي نسبت ميان عقل و وحي در معرفت خداوند از منظر روايات اهل بيت عليهم السلام…

بررسي نسبت ميان عقل و وحي در معرفت خداوند  از منظر روايات اهل بيت عليهم السلام...

بررسي نسبت ميان عقل و وحي در معرفت خداوند از منظر روايات اهل بيت عليهم السلام…

چكيده:
نسبت بين عقل و وحي و يا به تعبير ديگر كاركردهاي متقابل عقل و وحي به ويژه در حوزه معرفت خداوند از مشخصه‌ها و نتايج بحث «عقل و وحي» مي‌باشد. بحثي كه از قرون نخستين اسلامي مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است. در اين پژوهش، نسبت بين عقل و وحي در حوزه معرفت خداوند بر اساس روايات اهل بيت عليهم السلام جستجو گردیده و بيان شده است كه عقل حقيقي نوراني و موهبتي الهي است كه حجت خدا بر بندگان و وسيله شناخت صدق و كذب ادعاهای منسوب به…

دیدگاهتان را بنویسید