بررسي فساد اداري، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و حديث…. pdf یا word

بررسي فساد اداري، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و حديث....

بررسي فساد اداري، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و حديث….

 چکیده پژوهش
فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید.این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این…

دیدگاهتان را بنویسید