بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP… pdf یا word

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP...

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP…

چکيده
بتن مسلح به فولاد، مصالحي است که بنا به دلايلي همچون مقاومت فشاري مناسب، هزينه تهيه پايين و در دسترس بودن مصالح خام، بطور گسترده در سازه‌هاي مهندسي عمران بکار برده مي‌شود. اما بتن مسلح تهيه شده از خمير سيمان، سنگدانه‌هاي معمولي، و ميلگرد‌هاي فولادي داراي نقاط ضعفي مانند وزن زياد، خوردگي فولاد، و ترک‌هاي ناشي از جمع شدگي است که کاربرد آن را در مواردي محدود مي‌کند. براي جبران اين ايرادات، بتن‌هاي خاصي ابداع شده‌اند…

دیدگاهتان را بنویسید