ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی مسیریابی وسایل حمل و نقل… pdf یا word

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی  مسیریابی وسایل حمل و نقل...

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی مسیریابی وسایل حمل و نقل…

چکیده
مساله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل[۱](CMVRP) به برنامه­ریزی همزمان تیم‌هایی از نیروی انسانی برای خدمت­دهی به مشتریان و مسیریابی وسایل نقلیه جابجا کننده این تیم­ها می­پردازد. تصمیم­گیری در مورد تخصیص ونحوه انتقال این تیم‌ها به مشتریان در حوزه‌های مختلفی مانند مدیریت بحران، تیم­های بیمارستانی و تیم­های خدمات تعمیرات کاربرد دارد.مساله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل نقلیه CMVRP به عنوان تعمیمی از…

دیدگاهتان را بنویسید