ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم….. pdf یا word

ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم.....

ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم…..

چکیده
با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشوروجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادی سازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه ، اولویت هایی رابرای آغاز پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. در این خصوص با توجه به امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به…

دیدگاهتان را بنویسید