ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران… pdf یا word

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان  مطالعه موردی صنعت نفت ایران...

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران…

چکيده
طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­هاي…

دیدگاهتان را بنویسید